Ontwikkelingen rondom het relatiebeding

U wilt voorkomen dat uw werknemer na het einde van de dienstbetrekking bij uw relaties werkzaam is of zaken met hen doet. Daarom komt u met uw werknemer een relatiebeding overeen. Waar moet u op letten bij het overeenkomen van een relatiebeding? En hoe formuleert u een relatiebeding? De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan over het schriftelijkheidsvereiste bij een relatiebeding.


Het relatiebeding

U wilt een relatiebeding overeenkomen om te voorkomen dat uw werknemer uw bedrijf na het einde van de dienstbetrekking kan schaden. U wilt niet dat de werknemer bij uw relaties werkzaam is of zaken met hen doet. Het is raadzaam het relatiebeding toe te spitsen op de specifieke medewerker zodat het beding niet onnodig ruim of belastend is.


Schriftelijkheidsvereiste

In de casus was in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat de werknemer verplicht is overleg te plegen alvorens bij een cliënt van de werkgever of met de werkgever samenwerkende onderneming of persoon in dienst te treden. Naast de arbeidsovereenkomst bestaat er een personeelsreglement. In het personeelsreglement is het relatiebeding verder uitgewerkt.

De werknemer begint na een aantal jaar voor zichzelf waarna de werkgever zich op het relatiebeding beroept.

Artikel 7:653 lid 1 BW gaat over een beding tussen werkgever en werknemer, waarbij de werknemer wordt beperkt in de bevoegdheid om na het einde van de dienstbetrekking op bepaalde wijze werkzaam te zijn. De werknemer is van mening dat dit artikel naast het concurrentiebeding ook van toepassing is op het relatiebeding. De werknemer heeft het relatiebeding niet ondertekend en hij heeft niet uitdrukkelijk verklaard met het relatiebeding in te stemmen. Daarom is het relatiebeding volgens hem niet geldig.

De Hoge Raad gaat mee in de beredenering van de werknemer. Dit betekent dat een relatiebeding schriftelijk moet zijn overeengekomen. Als het relatiebeding in een ander document is opgenomen dan het document dat de werknemer heeft ondertekend, dan moet dit document met de arbeidsvoorwaarden als bijlage bij het ondertekende document gevoegd worden en moet in het document naar deze arbeidsvoorwaarden zijn verwezen. Of de werknemer moet in het ondertekende documenten uitdrukkelijk hebben verklaard dat hij instemt met het beding. Nu hier geen sprake van was is het relatiebeding niet geldig.

 

Wilt u graag meer informatie, advies op maat of juridische bijstand? Of heeft u interesse in een lidmaatschap van BW7? Neem dan contact op met de helpdesk van BW7. Wij helpen u graag.

 

 

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Mariëlle Scheepens

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl