Wetsvoorstel: de Wet arbeidsmarkt in balans

Er ligt een nieuw wetsvoorstel dat bij moet dragen aan balans op de arbeidsmarkt: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het moet mogelijk worden arbeidsrelaties aan te gaan die aansluiten bij de praktijk. Werkgevers zijn nog steeds huiverig om werknemers in vaste dienst te nemen. Werkgevers die wel met vaste contracten werken hebben last van werkgevers die kosten drukken en risico’s afwentelen en op deze manier concurreren op arbeidsvoorwaarden. Er is teveel ongelijkheid op de arbeidsmarkt en voor bepaalde groepen is er weinig perspectief op zekerheid. De kloof tussen vaste en flexibele arbeid moet verkleind worden. Met de Wet arbeidsmarkt in balans worden er wetsvoorstellen gedaan in het kader van flexibele arbeid en ontslagrecht.

 

De Wet arbeidsmarkt in balans

De volgende maatregelen zijn in het wetsvoorstel opgenomen:

Proeftijd
De proeftijd bij vaste contracten is momenteel twee maanden. Dit wordt verlengd naar vijf maanden.

Ketenregeling
De ketenregeling wordt teruggedraaid: het wordt weer mogelijk om drie contracten in drie jaar aan te gaan (in plaats van drie contracten in twee jaar). Bij tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar wordt uitgevoerd wordt de tussenpoos tussen tijdelijke contracten verkort van zes naar drie maanden. Voor invalkrachten wegens ziekte binnen het primair onderwijs wordt een uitzondering op de ketenregeling gemaakt.

Payroll
Concurrentie op arbeidsvoorwaarden via payrolling moet voorkomen worden. Payrollwerknemers hebben met de wetswijzigingen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers die bij deze opdrachtgever in dienst zijn (dit geldt overigens niet voor een eigen pensioenregeling). Daarnaast behouden oproepkrachten recht op loon als ze uiteindelijk toch niet worden opgeroepen. Daarnaast moeten zij met de wetswijzingingen ten minste vier dagen van tevoren worden opgeroepen.

Ontslag
Cumulatie van ontslaggronden wordt weer mogelijk. Dit is momenteel onder de Wwz niet mogelijk: werkgevers moeten momenteel volledig aan één van de acht ontslaggronden voldoen. Er wordt nu een negende grond toegevoegd: de cumulatiegrond. Wordt gebruik gemaakt van de cumulatiegrond dan kan de werknemer een halve transitievergoeding extra krijgen.

Transitievergoeding
De opbouw van de transitievergoeding begint op dag één van het dienstverband, dus ook tijdens de proeftijd. Bij langere dienstverbanden wordt de opbouw van de transitievergoeding verlaagd. Voor kleine werkgevers wordt het mogelijk om de transitievergoeding te compenseren in geval van het beëindigen van het bedrijf vanwege ziekte of pensioen.

WW-premie
Bij werknemers in vaste dienst in plaats van in tijdelijke dienst wordt de WW-premie voor werkgevers voordeliger. Momenteel is de WW-premie afhankelijk van de sector waarbinnen het bedrijf actief is.


Hoe nu verder

Het wetsvoorstel gaat in internetconsultatie zodat men er commentaar op kan leveren. Hier kunt u dit doen. Minister Koolmees wil het wetsvoorstel vervolgens voor de zomer naar de Raad van State sturen en dan naar de Tweede Kamer.

 

Wilt u graag meer informatie, advies op maat of juridische bijstand? Of heeft u interesse in een lidmaatschap van BW7? Neem dan contact op met de helpdesk van BW7. Wij helpen u graag.

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Eveline Verhagen

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl