Wet Arbeidsmarkt in Balans… wat betekent dat voor u als ondernemer?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 28 mei jl. door de Eerste Kamer aangenomen en zal ingaan op 1 januari 2020. Deze wetswijziging zal ook voor u als MKB-ondernemer gevolgen hebben. In dit artikel wordt aan de hand van vier belangrijke wijzigingen voor u inzichtelijk gemaakt wat voor uw onderneming de belangrijkste gevolgen van de WAB zullen zijn.

Lees meer...

Platformarbeid

Een veel gehoorde term binnen het arbeidsrecht de laatste tijd is ‘platformarbeid’. Maar wat wordt nu precies verstaan onder platformarbeid? En hoe moet deze vorm van arbeid worden gekwalificeerd? Gaat het om zelfstandigen? Of zijn het werknemers? En wie is dan de werkgever? Hoe gaan andere landen in Europa om met platformwerk? En ten slotte: wat zijn de te verwachten gevolgen van deze vorm arbeid voor de toekomst?

Lees meer...

De Eerste Kamer over de Wet Arbeidsmarkt in balans

Het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans is afgelopen week behandeld in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer uitte kritiek op het wetsvoorstel, met name op de wijzigingen omtrent payrolling, het ontslagrecht en de ketenregeling. Ook zijn er twee moties ingediend. Op 28 mei as. wordt gestemd over het wetsvoorstel en de moties die zijn ingediend. 

Schematisch overzicht bruto minimumloon per 1 juli 2019

Het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 is bekend. Bekijk hier de tabel wettelijk minimumloon 2019 zoals deze geldt per 1 juli 2019. U treft hier ook de uurlonen en het wettelijk minimum jeugdloon. 

Lees meer...

Vakantie opnemen – waar moet u op letten

De vakantieperiode komt er weer aan. Hoe zit het ook alweer met het opnemen van vakantie. Binnen welke termijn moet u op een vakantieaanvraag reageren? Mag een vakantieaanvraag geweigerd worden en zo ja om welke redenen?

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Eveline Verhagen

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl