1. Werkzaamheden laten verrichten voor ingangsdatum arbeidsovereenkomst heeft gevolgen voor proeftijd

  Een werknemer wordt voor het einde van de schriftelijk overeengekomen proeftijd ontslagen. De werknemer heeft echter voor de schriftelijke aanvang van de proeftijd al werkzaamheden verricht. Betekent dit dat de proeftijd eerder is aangevangen dan schriftelijk overeengekomen en de werknemer dus buiten de proeftijd is ontslagen? Oorspronkelijk van: BW7

  Lees meer...

 2. Werknemer met dure lease-auto neemt ontslag. Moet hij de rekening betalen?

  Een werknemer met een duurdere lease-auto dan het normbedrag, neemt ontslag. De werkgever zet de auto door naar een andere werknemer en stuurt de ex-werknemer een rekening van ruim 10.000 euro. Moet de werknemer die rekening betalen? Een werknemer neemt per 1 juni 2016 ontslag. Hij heeft een lease-auto waarvan het lease-tarief hoger is dan het normbedrag.

  Lees meer...

 3. Uitbetaling van niet-opgenomen vakantie-uren zieke werknemer: hoe zit dit?

  Bij het einde van het dienstverband moeten niet opgenomen vakantie-uren worden uitbetaald. Hoe gaat dit bij een zieke werknemer die vanwege arbeidsongeschiktheid een lager salaris krijgt? Oorspronkelijk van: Russell Advocaten

  Lees meer...

 4. Een ziekmelding ná het indienen van een ontslagaanvraag kan ontslag frustreren!

  Het is de meeste werkgevers bekend dat een zieke werknemer niet gemakkelijk kan worden ontslagen.

  Lees meer...

 5. Transitievergoeding en billijke vergoeding van € 185.000

  Een verkeerde aanpak van vermeend disfunctioneren kan een werkgever veel geld kosten. Recent oordeelde de kantonrechter in Amsterdam dat werknemer recht had op een bedrag van € 185.000,00 aan transitievergoeding en billijke vergoeding. Wat zijn de fouten van werkgever? Werkgever laat na werknemer de gelegenheid te geven zijn verhaal te doen. En werkgever zet werknemer voor het blok met een verbetertraject. Oorspronkelijk van: Groenenboom Advocatenpraktijk

  Lees meer...

 6. Hoe om te gaan met arbeidsduurverkorting en arbeidstijdverkorting

  Veel werknemers hebben recht op arbeidsduurverkorting (ADV) of arbeidstijdverkorting (ATV). Wat houdt arbeidsduurverkorting of arbeidstijdverkorting precies in? Hoe wordt het opgebouwd? Moeten niet opgenomen ADV/ATV-uren uitbetaald worden? En hoe wordt het toegepast als een werknemer ziek is of als een werknemer parttime werkt? Oorspronkelijk van: BW7 Juristen

  Lees meer...

 7. Schadevergoeding na ontslag op staande voet? Let als werkgever op de vervaltermijn van twee maanden!

  Als de werknemer een dringende reden heeft gegeven voor een ontslag op staande voet, heb je als werkgever de mogelijkheid om een gefixeerde schadevergoeding te vorderen. Deze schadevergoeding is een compensatie voor het vroegtijdige ontslag en is gelijk aan het loon over de opzegtermijn die bij een normale opzegging in acht genomen had moeten worden. Maar let op, dit recht vervalt al binnen twee maanden na het ontslag op staande voet.

  Lees meer...

 8. Ziek van ontslag

  Wanneer een medewerker wordt ontslagen, kan hij daar ziek van zijn. Hoe ga je daarmee om? Sinds werkgevers het aflopen van een tijdelijk arbeidscontract moeten aanzeggen, zien we regelmatig dat werknemers zich ziek melden, als de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Het is natuurlijk de vraag of de medewerker daadwerkelijk arbeidsongeschikt is.

  Lees meer...

 9. Ziek uit dienst

  Wanneer een medewerker ziek uit dienst treedt, moet u deze ziek melden bij het UWV. Het UWV betaalt een ziektewetuitkering. Deze uitkering wordt echter op de werkgever verhaald. Dit geldt ook als een werknemer binnen vier weken na uitdiensttreding ziek wordt. Als het dienstverband van uw werknemer eindigt, moet u de medewerker op tijd ziek melden bij het UWV en daarbij diverse stukken aanleveren.

  Lees meer...

 10. Wat moet u doen als een werknemer ontslag neemt?

  Als een werknemer eenmaal ontslag heeft genomen, dan is daar vaak weinig meer aan te doen. Arbeidsrechtadvocaat Edith van Schie zet op een rij met welke zaken u rekening moet houden. Als een werknemer opzegt, dan moet hij zich aan de geldende opzegtermijn houden. De wettelijke opzegtermijn voor werknemers is één volle maand. Als hij dus bijvoorbeeld op 7 januari opzegt, dan eindigt zijn dienstverband per 1 maart.

  Lees meer...

 11. Ontslag nemen: opzegging arbeidscontract door werknemer

  Advocaat ontslag Amsterdam Als advocaat arbeidsrecht te Amsterdam verlenen wij juridisch advies en rechtshulp in geval van opzegging van een arbeidscontract (ontslag nemen) door een werknemer. Wanneer mag een werknemer aan zijn ontslagname (opzegging) worden gehouden, bijvoorbeeld bij een opzegging van een arbeidscontract tijdens onderhandelingen over een beëindigingsovereenkomst? De rechters zijn hier behoorlijk streng in. In o.a.

  Lees meer...

 12. Arbeidszaak Second Opinion

  Een arbeidsrechtadvocaat kan een second opinion geven over een geschil tussen werkgever en werknemer, de redelijkheid van een ontslag, demotie, salarisverlaging, overplaatsing e.d. .  Voor een werkgever is het prettig te weten of een ontslag of geschil met een werknemer goed is opgelost en ook een werknemer zal zich beter geïnformeerd voelen als een advocaat arbeidsrecht een second opinion heeft gegeven.  Ontslag kan onderling tussen werkgever en werknemer geregeld worden.

  Lees meer...

 13. De aanzegverplichting van de werkgever: 4 belangrijke aandachtspunten

  ARBEIDSRECHTDe aanzegverplichting van de werkgever: 4 belangrijke aandachtspunten 29-12-2017 MAURITS VAN BUREN ZIE OOK Voorkom negatieve uitlatingen na einde dienstverband Geen gezagsverhouding, geen arbeidsovereenkomst Ontslag wegens extremistische uitingen op internet Werkgever kan aansprakelijk zijn voor gedetacheerde werknemer Het behandelen van geschillen tussen werkgevers en werknemers kent meerdere facetten. De belangen van beide partijen bij de uitkomst van het geschil kunnen groot zijn.

  Lees meer...

 14. De 10 meestgestelde arbeidsrecht vragen van 2017

  Ieder jaar krijgen wij veel telefoontjes van (potentiële) cliënten met vragen. Vragen die wij graag beantwoorden. Hieronder tref je een rijtje aan met de veelgestelde vragen van 2017, doe er je voordeel mee. Heb ik recht op de transitievergoeding? Dat ligt eraan. Als je langer dan twee jaar in dienst bent geweest en de werkgever vraagt een ontslagvergunning bij het UWV of de kantonrechter, heb je recht op de transitievergoeding.

  Lees meer...

 15. Het arbeidscontract met de vlotte pen

  Waarom schuif je mensen een gortdroog en juridisch geformuleerd arbeidscontract onder hun neus, wanneer het ook leuk kan? De arbeidsovereenkomst in een modern jasje. Steeds meer organisaties kiezen ervoor.. Er zijn meerdere redenen om de traditionele arbeidsovereenkomsten overboord te gooien, maar in de kern komen ze allemaal op hetzelfde neer: de oude contracten passen niet meer in deze tijd.

  Lees meer...

 16. Heimelijk (telefoon)gesprekken opnemen: storend maar zinvol?

  In mijn praktijk kom ik steeds vaker tegen dat werknemers bandopnames maken van (telefoon)gesprekken. Gek genoeg heb ik nog nooit meegemaakt dat een werkgever dat deed. Onder welke omstandigheden kan zo'n opname nuttig zijn of juist averechts werken? Daarover gaat deze blog. Soms zitten arbeidszaken volledig vast. Wat te denken van de situatie waarin een ontslag op staande voet bij gebrek aan bewijs vernietigd wordt, waarna ook ontbinding wegens een verstoorde verhouding wordt geweigerd.

  Lees meer...

 17. Vlog Marcia Geerts: Dit moet je zeker vastleggen bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

  27-12-2017 In deze vlog vertelt Marcia wat er gebeurt als partijen gaan procederen over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Wie moet het bewijs leveren? In deze zaak komt het tot een getuigenverhoor.

  Lees meer...

 18. De meest opmerkelijke jurisprudentie van 2017

  Traditiegetrouw blikken we aan het eind van het jaar terug op de best gelezen berichten van 2017. Een overzicht van de meest opmerkelijke en meest gelezen jurisprudentie op XpertHR Actueel. Een werkneemster plaatst op Facebook foto's van een etentje terwijl zij zich ziek heeft gemeld op het werk. Omdat ze volgens haar werkgever ook nog eens verschillende bedrijfsregels heeft overtreden, wordt ze op staande voet ontslagen.

  Lees meer...

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl