Aanzegbeding

Sinds 1 januari 2015 dient u een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een duur van langer dan zes maanden aan te zeggen. Dit houdt in dat u de werknemer uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst op de hoogte stelt of de arbeidsovereenkomst verlengd wordt en zo ja, onder welke voorwaarden.

-->

-->
Deel dit artikel