Overzicht wetswijzigingen in 2019

Een nieuw jaar betekent nieuwe wetgeving. Wat zijn de wetswijzigingen per 1 januari 2019? En wat zijn de wetswijzigingen gedurende 2019? Wij zetten de relevante wijzigingen voor u op een rijtje.

Lees meer...

Schematisch overzicht bruto minimumloon per 1 januari 2019

Bekijk hier de tabel wettelijk minimumloon 2019, zoals deze geldt per 1 januari 2019. U treft hier ook het wettelijk minimum jeugdloon.

Lees meer...

Prinsjesdag: de relevante plannen voor HR en ondernemers

Vorige week zijn de plannen van het kabinet voor het komende jaar aangekondigd. Wat zijn de plannen op het gebied van werk en inkomen die relevant zijn voor HR en ondernemers? Wij zetten het voor u op een rijtje.

Lees meer...

Bezorger Deliveroo geen schijnzelfstandige

De rechter in Amsterdam oordeelt dat de overeenkomst tussen de bezorger en Deliveroo niet als arbeidsovereenkomst aangemerkt dient te worden. De bezorger is dus niet in loondienst bij Deliveroo. Wat zijn de overwegingen?

Lees meer...

Stand van zaken werken met zelfstandigen en Wet DBA

Er is een nieuwe wijze van afbakening nodig om de problemen rondom zelfstandigen op te lossen. Het gaat om onbedoelde concurrentie tussen zelfstandigen en werknemers en om schijnzelfstandigheid. De VAR leidde tot een toename van schijnzelfstandigen en de Wet DBA heeft niet de beoogde duidelijkheid kunnen bieden. Onlangs hebben de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken en de vervolgstappen m.b.t. het werken met zelfstandigen.

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl