Vakantie opnemen – waar moet u op letten

De vakantieperiode komt er weer aan. Hoe zit het ook alweer met het opnemen van vakantie. Binnen welke termijn moet u op een vakantieaanvraag reageren? Mag een vakantieaanvraag geweigerd worden en zo ja om welke redenen?

Lees meer...

Zieke werknemer blijkt niet ziek te zijn, wat te doen?

Een werknemer meldt zich ziek. U heeft het vermoeden of u komt erachter dat de werknemer niet echt ziek is. U ziet dit bijvoorbeeld op social media. Of de werknemer heeft op een bepaalde dag geen toestemming voor verlof gekregen en meldt zich toevallig op deze dag ziek. Kunt u hier iets tegen doen en zo ja, wat?

Lees meer...

Hoe om te gaan met arbeidsduurverkorting en arbeidstijdverkorting

Veel werknemers hebben recht op arbeidsduurverkorting (ADV) of arbeidstijdverkorting (ATV). Wat houdt arbeidsduurverkorting of arbeidstijdverkorting precies in? Hoe wordt het opgebouwd? Moeten niet opgenomen ADV/ATV-uren uitbetaald worden? En hoe wordt het toegepast als een werknemer ziek is of als een werknemer parttime werkt?

Lees meer...

Waar moet u op letten bij het aannemen van vakantiekrachten?

Voor veel jongeren is de zomervakantie al begonnen. Voor werkgevers kan het een interessant zijn om voor de zomerperiode vakantiekrachten aan te nemen om zo bijvoorbeeld personeelstekorten of vakantiedrukte op te vangen. Waar dient u op te letten bij het aannemen van vakantiekrachten? Welke rol speelt de leeftijd van de werknemer hierbij? Wat zijn de rechten van de vakantiekrachten?

 

Lees meer...

Schematisch overzicht bruto minimumloon per 1 juli 2017

Bekijk hier de tabel wettelijk minimumloon 2017, zoals deze geldt per 1 juli 2017. U treft hier ook het wettelijk minimum jeugdloon.

Lees meer...

Zonder toestemming verlof opnemen, wat zijn de gevolgen?

Uw werknemer vraagt op maandag verlof aan voor vrijdag. De verlofaanvraag wordt niet direct behandeld en u heeft nog geen toestemming of afwijzing gegeven. Nu komt de werknemer op vrijdag niet opdagen. Heeft dit gevolgen? En hoe kunt u hier het beste mee omgaan? 

Lees meer...

Thuiswerken, een recht voor de werknemer?

Uw werknemer vraagt of hij een dag in de week thuis mag werken. Mag u een verzoek om thuis te werken weigeren of heeft de werknemer hier recht op? En waar moet u op letten?

Lees meer...

Rechten ontlenen aan een intentieverklaring?

U heeft onlangs een intentieverklaring afgegeven aan een werknemer. Kan de werknemer rechten ontlenen aan de intentieverklaring? En kunt u toch nog besluiten de arbeidsovereenkomst niet te verlengen? 

Lees meer...

Zieke werknemer tijdens collectieve vakantie

U heeft ieder jaar collectieve vakanties in de zomer en tussen kerst en oud en nieuw. Nu kan het zo zijn dat één van uw werknemers ziek wordt tijdens de collectieve vakantie. Wat gebeurt er met de vakantiedagen van deze werknemer?

Lees meer...

Wat u mag vragen in een sollicitatiegesprek

U wilt een nieuwe werknemer aannemen. Bepaalde informatie is voor u relevant om te bepalen of de werknemer geschikt is voor de functie en of de werknemer past binnen de organisatie. Er zijn echter grenzen aan wat u mag vragen tijdens een sollicitatie. Wat mag u wel en wat mag u niet vragen?

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Charlotte Soons

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl