Minimumloon bij stukloon en meerwerk

Vanaf 1 januari 2018 hebben meer werkenden recht op het minimumloon. Om welke werkenden gaat het en wat verandert er precies?

 

Stukloon

Stukloon is het loon dat ‘per stuk afgeleverd werk’ betaald wordt. Het loon en de hoeveelheid werk die hiermee gepaard gaat worden vastgelegd in een contract. Vanaf 1 januari 2018 hebben ook deze werknemers recht op het minimumloon. Stukloon blijft dus mogelijk, maar voortaan moet de werkgever rekening houden met gemiddeld minstens het minimumloon.

 

Minimumloon

Als de werkgever stukloon betaalt, moeten de werknemer gemiddeld tenminste het wettelijk minimumloon verdienen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een werknemer van 22 jaar of ouder die 20 uur werkt, terwijl sprake is van een volledige werkweek/ normale arbeidsduur van 40 uur, tenminste recht heeft op de helft van het minimum weekloon. U dient bij stukloon dus voortaan het aantal uren dat de werknemer zich met het werk bezighoudt bij te houden. Uit uw administratie moet blijken dat de werknemer gemiddeld ten minste het minimumloon ontvangt.

Op werknemers van 22 jaar of jonger is het minimumjeugdloon van toepassing.

Hier kunt u het huidige minimumloon raadplegen.

 

Meerwerk

Ook als uw werknemer extra uren maakt (meerwerk) moet u er vanaf 1 januari 2018 op letten dat de werknemer ten minste het minimumloon ontvangt. Dit geldt ook voor werknemers die parttime werken en die extra uren maken. Er is sprake van extra uren als de werknemer meer werkt dan in het contract staat of als de werknemer meer werkt dan de normale arbeidsduur per week. De normale arbeidsduur per week is afhankelijk van de sector. Dit kan bijvoorbeeld 36 of 40 uur zijn.

Zowel de wijziging omtrent stukloon als de wijziging omtrent meerwerk gaat per 1 januari 2018 in. Let op: bij cao kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden.

 

Wilt u graag meer informatie, advies op maat of juridische bijstand? Of heeft u interesse in een lidmaatschap van BW7?
Neem dan contact op met de helpdesk van BW7. Wij helpen u graag.

 

 

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl