Opschorten of stopzetten loon als werknemer niet meewerkt aan reintegratie of volgens arts niet ziek is

Meer weten over het opschorten of stopzetten van het loon bij ziekte? 
U vindt het antwoord op BW7.nl, de website die al uw vragen voor slechts € 20,- per maand beantwoordt!
 
Als uw werknemer niet meewerkt aan re-integratie of volgens de arts niet ziek is, heeft u in bepaalde gevallen de mogelijkheid over te gaan tot opschorting of stopzetting van het loon.
Op deze pagina leest u alles over de mogelijkheden tot opschorten of stopzetten van het loon bij ziekte.

-->

-->
Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Charlotte Soons

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl