1. Concurrentiebeding: akkoord per e-mail is soms geen akkoord

  Een concurrentiebeding is in veel arbeidsovereenkomsten een 'standaardbepaling'. Menig werkgever wil immers voorkomen dat werknemers na beëindiging van het dienstverband bij een concurrent aan de slag gaan. Een concurrentiebeding is echter maar onder bepaalde voorwaarden geldig. Zo schreven wij eerder al over de strikte motiveringsplicht bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

  Lees meer...

 2. De maximum arbeidstijden voor jongeren, hou jij je aan de regels?

  In Nederland mogen jongeren vanaf 13 jaar werken. Sinds het 'Kinderwetje van Van Houten' uit 1874, is arbeid voor kinderen onder de 13 jaar namelijk niet meer toegestaan. Voor werkzame jongeren in de leeftijd 13 t/m 18 jaar stelt de Rijksoverheid echter wel strenge eisen. Dit is om te voorkomen dat jongeren teveel werken, of dat het werk gevaar voor ze kan opleveren. Oorspronkelijk van: WePayPeople

  Lees meer...

 3. Dronken achter de productieband, of toch niet?

  Hij was duidelijk nog beschonken toen hij op zijn werk bij een vleesverwerkend bedrijf aankwam. Na een gesprek met een leidinggevende ging de man niet aan de slag, maar keerde huiswaarts. Amper twee weken later kreeg de man zijn ontslagbrief.

  Lees meer...

 4. Geen verlofuren betalen tijdens slapend dienstverband

  Het niet uitbetalen van verlofuren van een werkneemster tijdens een slapend dienstverband is niet in strijd met goed werkgeverschap. Dat oordeelt Rechtbank Rotterdam.  Oorspronkelijk van: Salarisnet

  Lees meer...

 5. Mag werkgever een negatieve referentie afgeven?

  Bij het noteren van een referentie, mag de referent informatie verstrekken over de sollicitant. Maar wat mag u vertellen bij een negatieve referentie? Een invaldocent Duits werkt nu een half jaar op een school. Via een ouder verneemt de directie dat de docent op een eerdere school op staande voet is ontslagen. Directie van die eerdere school geeft aan dat het ontslag te maken had met zijn gedrag richting vrouwelijke docenten en leerlingen.

  Lees meer...

 6. Vier keer drank en drugs op de werkvloer

  Tijdens de afgelopen zomervakantie zijn er vier interessante uitspraken verschenen waarin alcohol en/of drugs -gebruik, -bezit, -verslaving een rol speelde in het geschil tussen een werkgever en werknemer. Oorspronkelijk van: Höcker Advocaten

  Lees meer...

 7. Vaste kracht ten onrechte ontslagen

  Het Burgerlijk Wetboek geeft de werknemer de mogelijkheid om de kantonrechter te vragen om herstel van de arbeidsovereenkomst na de opzegging met toestemming van het UWV. De kantonrechter moet aan de hand van de Ontslagregeling toetsen of de beslissing van de werkgever noodzakelijk is in het belang van een doelmatige bedrijfsvoering en of mogelijkheden tot herplaatsing in een passende functie ontbreken.

  Lees meer...

 8. Auto van de zaak telt mee in ontslagvergoeding

  Als u een werknemer onvrijwillig ontslaat, moet u in de meeste gevallen een ontslagvergoeding betalen. Deze is normaal gesproken gebaseerd op het bruto loon. Onlangs bleek dat ook een auto van de zaak telt als loon in natura en moet worden meegenomen in de berekening van de ontslagvergoeding. Oorspronkelijk van: Stolwijk

  Lees meer...

 9. Wet DBA: van kopje koffie tot boete

  De onduidelijkheid omtrent de wet deregulering arbeidsrelaties (Wet DBA) houdt de gemoederen al een ruime tijd bezig. Sinds 1 juli vindt handhaving van deze wet plaats bij kwaadwillendheid. Om daaraan invulling te geven heeft de Belastingdienst deze zomer het Toezichtsplan Arbeidsrelaties gepresenteerd. Daarin is aangekondigd dat ongeveer 100 opdrachtgevers worden bezocht. Opvallend is dat de doelstelling tweeledig is.

  Lees meer...

 10. Ook grote werkgever kan ontslagvergoeding zieke werknemer terugkrijgen

  Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij betalen bij ontslag van een langdurig zieke werknemer. In het Regeerakkoord was deze compensatie nog aangemerkt als maatregel voor kleine werknemers, maar uit het aangenomen wetsvoorstel blijkt nu dat er geen grens komt voor het aantal werknemers. Alle organisaties, groot en klein, kunnen straks dus gebruik maken van de compensatieregeling.

  Lees meer...

 11. Geen boete op overtreding geheimhoudingsbeding vaststellingsovereenkomst

  Zowel in arbeidsovereenkomsten als in andere overeenkomsten kan een geheimhoudingsbeding worden opgenomen. Een in de arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding heeft vaak betrekking op een verbod op mededeling omtrent handelwijze of productiemethoden van de werkgever. In andere overeenkomsten, bijvoorbeeld in vaststellingsovereenkomsten bij de beëindiging van een dienstbetrekking, gaat het er meestal om dat geen mededeling wordt gedaan over de in dat kader gemaakte afspraken.

  Lees meer...

 12. Werknemer niet zomaar te vervangen door uitzendkracht

  UWV had geen ontslagvergunning mogen verlenen om een werknemer te vervangen door een uitzendkracht. Het werk van de uitzendkracht was namelijk niet van tijdelijke aard en er waren geen werkpieken. Dat heeft de rechter onlangs bepaald in een zaak die is aangespannen door CNV Vakmensen.  De werkgever had UWV verzocht om een ontslagvergunning te verlenen aan een werknemer in vaste dienst.

  Lees meer...

 13. Ontslag op staande voet vanwege te hoge werkdruk?

  Een medewerker in de zorg wordt op staande voet ontslagen omdat ze, vanwege een te hoge werkdruk, een belangrijk protocol schendt. Terecht? Daar heeft de kantonrechter te Maastricht over beslist. Oorspronkelijk van: Hanze Advocaat

  Lees meer...

 14. Opzegging voor indiensttreding: hoe zit dat?

  Een werknemer zegt zijn arbeidsovereenkomst op voordat hij daadwerkelijk in dienst treedt en houdt daarbij rekening met de opzegtermijn van een maand. Volgens de werkgever begint de opzegtermijn pas te lopen per datum indiensttreding. Is sprake van een onrechtmatige opzegging?  Een werkgever heeft een vacature uitgezet voor de functie van algemeen medewerker engineering. Een man, werkzaam bij de concurrent, is gevraagd zich kandidaat te stellen voor deze functie.

  Lees meer...

 15. Mag een werkgever een werknemer die op vakantie is een maand van te voren laten weten dat de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd?

  Uit rechtspraak blijkt dat u inderdaad aan kunt zeggen per aangetekende post. Volgens de kantonrechter Rotterdam komt het feit dat de werknemer op vakantie is en de brief daardoor te laat ontvangt voor rekening en risico van de werknemer. Eventueel kunt u de aanzegging daarnaast ook nog per mail versturen (met ontvangstbevestiging) en/of per sms melding maken van het feit dat u de aanzeggingsbrief heeft verstuurd per aangetekende post en per mail. Oorspronkelijk van: Fiscaal Rendement

  Lees meer...

 16. UWV aan werkgevers: Verzamel nu al bewijs voor compensatie transitievergoeding

  Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. UWV adviseert werkgevers om nu al bewijsstukken hiervoor te verzamelen.Op 20 juli 2018 is de wet met maatregelen voor de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid in het Staatsblad verschenen.

  Lees meer...

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Eveline Verhagen

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl